ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 11/07/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

54η/11.07.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1 Έγκριση δικαιολογητικών 1 ου κύκλου Πάγιας Προκαταβολής

Α.Ο.Ε 154/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει δικαιολογητικών 1 ου κύκλου Πάγιας Προκαταβολής

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 22.900,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 20-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την ανάθεση σύνταξης Γεωτεχνικής έρευνας στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. Σκιάθου και Γεωτεχνικής έκθεσης επί των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Α.Ο.Ε 155/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 22.900,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 20-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία»

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.340,00 ευρώ στον τον ΚΑΕ 10-6261.00 με τίτλο «συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου», του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για την συντήρηση-επισκευή των κοινόχρηστων τουαλετών στις Κουκουναριές.

Α.Ο.Ε 156/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει 4.340,00 ευρώ στον τον ΚΑΕ 10-6261.00 με τίτλο «συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου»

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.116,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για υπηρεσίες οπτικοακουστικής κάλυψης και προβολής όλων των εκθέσεων και εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου που θα πραγματοποιηθούν κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Α.Ο.Ε 157/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει 1.116,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

4

Αποδοχή πέντε (5) τακτικών κατανομών-χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών, κατά το μήνα Αύγουστο έτους 2022

Α.Ο.Ε 158/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

5

Αποδοχή τεσσάρων (4) τακτικών κατανομών-χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Υπουργείο Οικονομικών, κατά το μήνα Σεπτέμβριο έτους 2022

Α.Ο.Ε 159/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

6

Αποδοχή δέκα πέντε (15) τακτικών κατανομών-χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την ΕΕΤΑΑ, κατά το μήνα Οκτώβριο έτους 2022

Α.Ο.Ε 160/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή