ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 27/06/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

51η/27.06.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής για τη μελέτη του φακέλου του έργου με τίτλο «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ το οποίο βρίσκεται υπό διάλυση, προβλέπεται ότι απαιτούνται ώρες ενασχόλησης για τη μελέτη του φακέλου, δεδομένου ότι πρόκειται για μια σύνθετη υπόθεση, με ιδιαίτερα ζητήματα εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων σχετικά με την εφαρμογή και των νέων διατάξεων του ν. 4782/2021, που τροποποίησαν τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Α.Ο.Ε 147/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την κα Ιωάννα Συκούδη και καθορίζει την αμοιβή της στο ποσό των 2.430,00€

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΝΠΔΔ “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ” έτους 2008, προς τη νυν Δ.Ο.Υ ΒΟΛΟΥ (πρώην Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ) και Δ.Ο.Υ ΛΑΡΙΣΑΣ σύμφωνα με σχετικά συμψηφιστικά διπλότυπα και γραμμάτια είσπραξης ποσού 15.641,19 €, σε βάρος των ΚΑ 00-8114 (ποσό 6.294,32 €) με τίτλο “Φόροι-Τέλη” και 00-6821 (ποσό 9.346,87 €) με τίτλο “Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης” του προϋπολογισμού έτους 2023.

Α.Ο.Ε 148/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΝΠΔΔ “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ” έτους 2008, προς τη νυν Δ.Ο.Υ ΒΟΛΟΥ (πρώην Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ) και Δ.Ο.Υ ΛΑΡΙΣΑΣ σύμφωνα με σχετικά συμψηφιστικά διπλότυπα και γραμμάτια είσπραξης ποσού 15.641,19 €, σε βάρος των ΚΑ 00-8114 (ποσό 6.294,32 €) με τίτλο “Φόροι-Τέλη” και 00-6821 (ποσό 9.346,87 €) με τίτλο “Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης” του προϋπολογισμού έτους 2023.

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.224,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την διοργάνωση εκδήλωσης για την λήξη της σχολικής χρονιάς του Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 149/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει 3.224,00 ευρώ στον ΚΑΕ 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή