ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 13/06/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

48η/13.06.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου καθορισμός αμοιβής για τη παράσταση και κατάθεση προτάσεις καθώς και προσθήκη - αντίκρουση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία - ΟΚΧΕ - Άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998), του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου στην από 08.02.2023 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου αγωγή ΤΜ 50/2023 (άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998) ενώπιον του   Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) των 1. Αλεξάνδρας Αλβανού του Ιωάννη και της Βαρβάρας, κατοίκου Βόλου, οδός Γκλαβάνη, με αρ. 69, με Α.Φ.Μ: 063279624 και 2. Μαρίας Αλβανού του Ιωάννη και της Βαρβάρας, κατοίκου ομοίως, με Α.Φ.Μ: 073684686 κατά 1) του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου, 2) της Σταματίνας Καλτικοπούλου του Σπυρίδωνος και της Βασιλικής, κατοίκου Θεσσαλονίκης, περιοχή “ΤΟΥΜΠΑ”, οδός Βσσιλειάδη με αρ. 35Α, ως καθολίκη διαδόχου - κληρονόμου της θανούσης Μαρίας, συζ. Χρήστου Μουστάκα, το γένος Κωνσταντίνου και Σταματίτσας Καλτικοπούλου, κατοίκου εν ζωή Θεσσαλονίκης, που πέθανε στις 19.03.2021, 3) του Ιωάννη Μανίκα του Ευστρατίου και της Ελένης, κατοίκου Σκιάθου Μαγνησίας και 4) Της Καλλιόπης Μανίκα του Ευστρατίου και της Ελένης, κατοίκου Σκιάθου Μαγνησίας, ως καθολικών διαδόχων - κληρονόμων της Ελένης συζ. Ευστρατίου Μανίκα, το γένος Κωνσταντίνου Σαρρή, κατοίκου εν ζωή Σκιάθου Μαγνησίας, που πέθανε στις 26.01.2006. Ο Δήμος Σκιάθου οφείλει μέσα σε 90 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής να καταθέσει τις προτάσεις του καθώς και προσθήκη - αντίκρουση και όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται σύμφωνα με το άρθρο 237 του Κ.Πολ.Δ με σκοπό την απόρριψη της ασκηθείσας αγωγής και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 135/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 744,00 ευρώ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 6.993,60 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τον εμπλουτισμό και διαχείριση λογαριασμών «Social Media» του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 136/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει 6.993,60 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 800,00 ευρώ στον ΚΑΕ: - ΚΑ 50-7133.01 με   τίτλο «ΕΠΙΠΛΑ -ΣΚΕΥΗ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την προμήθεια :   κλιματιστικού για τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης των χώρων γραφείων της Δημοτικής Αστυνομίας.

Α.Ο.Ε 137/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει 800,00 ευρώ στον ΚΑΕ: - ΚΑ 50-7133.01 με   τίτλο «ΕΠΙΠΛΑ -ΣΚΕΥΗ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή