ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 23/05/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

40η/23.05.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού τμημάτων εγκεκριμένων περιηγητικών διαδρομών του Δήμου Σκιάθου, σε ιδιώτη σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Α.Ο.Ε 115/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών καθαρισμού τμημάτων εγκεκριμένων περιηγητικών διαδρομών του Δήμου Σκιάθου, σε ιδιώτη σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31/08/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή