ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 17 Μαΐου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

38η/17.05.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου καθορισμός αμοιβής για την άσκηση έφεσης του Ν.Π.Δ.Δ – Ο.Τ.Α με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δήμαρχο Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου κατά της Κερασίας - Ευαγγελίας Μίχου του Παντελή, κατόχου του με Α.Δ.Τ: ΑΜ 839751/08.06.2016, με Α.Φ.Μ: 107865714/Δ.Ο.Υ Βόλου, κατοίκου Σκιάθου, πάροδος Αγ. Νικολάου, άνευ αριθμού. Και της υπ’ αρ. 162/2022 εν μέρει οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών).

Α.Ο.Ε. 111/ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 620,00 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή