ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 16/05/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

37η/16.05.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου καθορισμός αμοιβής για τη μελέτη του φακέλου της υπόθεσης ΕΣΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών έτσι ώστε να να παραδοθούν στην κυριότητα και χρήση του οι προβλεπόμενοι στο από 18.10.1979 Προεδρικό Διάταγμα (και στο συνοδεύον αυτό τοπογραφικό διάγραμμα) κοινόχρηστοι χώροι.

Α.Ο.Ε 103/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Λάμπρο Κιτσαρά και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 3.500,00 ευρώ

2 Ορισμός δικηγόρου καθορισμός αμοιβής για τη μελέτη του φακέλου της υπόθεσης ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ και να παρασχεθούν νομικές - συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με την αποβολή της ΤΕΝΑΜΑΡ από τις κοινόχρηστες – δημοτικές εκτάσεις, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο Κτηματολόγιο.

Α.Ο.Ε 104/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Λάμπρο Κιτσαρά και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 3.500,00 ευρώ

3

Ορισμός δικηγόρου καθορισμός αμοιβής για τη μελέτη του φακέλου της υπόθεσης του Αιγιαλού στην περιοχή Αμμουδιά και να παρασχεθούν νομικές - συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τη χάραξη της οριογραμμής του αιγιαλού και της Ζώνης Λιμένος στην Περιοχή «Αμμουδιά» Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 105/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Λάμπρο Κιτσαρά και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 3.500,00 ευρώ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 5.619,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο "Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 των υπηρεσιών για την διοργάνωση εκδήλωσης με στόχο την προβολή της Σκιάθου στο εξωτερικό.

Α.Ο.Ε 106/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 5.619,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο " Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων "

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.860,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την προβολή της Σκιάθου μέσω καταχώρισης σε ένθετο περιοδικό που κυκλοφορεί με εφημερίδα πανελλήνιας εμβέλειας.

Α.Ο.Ε 107/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.860,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο " Έξοδα ενημέρωσης και προβολής "

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 454,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δεκτικός ΚΑΕ για έκδοση εντάλματος προπληρωμής)» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για έξοδα ελέγχου ΚΤΕΟ.

Α.Ο.Ε 108/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 454,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δεκτικός ΚΑΕ για έκδοση εντάλματος προπληρωμής)»

4 Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη των απόψεων του Δήμου Σκιάθου, ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας - Διεύθυνσης Διοίκησης, αναφορικά με την από 08.05.2023 Ειδική Διοικητική Προσφυγή του Ιωάννη Τσιφλίδη του Ευσταθίου, αυτοκινητιστή, κατοίκου Σκιάθου, κατόχου του Α.Δ.Τ: ΑΖ 180547/2007, κατά της με αρ. 58/27.04.2023 απόφασης (από το Πρακτικό της με αριθμό 10/23 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου ΑΔΑ: ΩΖΑ5Ω13-ΝΝΨ αναρτηθείσας την 02.05.2023) του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου ενώπιον του κ. Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Α.Ο.Ε 109/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40 ευρώ

5

Eισηγητική έκθεση της Oικονομικής Yπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  

Α.Ο.Ε 110/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή