ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 05 Μαΐου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

35η/05.05.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 67, 68, 69, & 81/2023 – ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.

Α.Ο.Ε. 98/ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεται και τροποποιεί τις τιμές εκκίνησης από την εν λόγω εποπτεύουσα υπηρεσία στις θέσεις :

1) ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ για την τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου με τιμή εκκίνησης 28.000,00€

2) ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ ΛΑΛΑΡΙΑΣ για την τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου με τιμή εκκίνησης 13.000,00€

3) ΑΓΓΙΣΤΡΟΣ για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων με τιμή εκκίνησης 3.000,00 €

4) ΑΣΕΛΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων με τιμή εκκίνησης 5.000,00€

5) ΑΣΕΛΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΣ για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων με τιμή εκκίνησης 2.500,00€

6) ΜΑΡΑΘΑ για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων με τιμή εκκίνησης 4.000,00€

Β. Τροποποιεί και απεικονίζει ορθά τους επισυναπτόμενους ορθοφωτοχάρτες στις θέσεις:

1) ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής

2) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής

3) ΜΙΚΡΟΣ ΑΣΕΛΙΝΟΣ για την τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου

4) ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων

5) ΜΑΝΔΡΑΚΙ για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων

6) ΜΑΡΑΘΑ για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων

7) ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή