ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 24 Απριλίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

31η/24.04.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1.Ανάκληση 68/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής μόνο ως προς τα σημεία τιμής εκκίνησης στις θέσεις Άγγιστρος (ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ Ο1), Αγία Παρασκευή (ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ Ο2Β) και Μικρός Ασέλινος (ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ Ο5) και επανακαθορισμός της τιμής εκκίνησης. 2. Επανακαθορισμός του άρθρου 8 της 67/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Α.Ο.Ε 81/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Ανακαλεί την 68/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής μόνο ως προς τα σημεία τιμής εκκίνησης στις θέσεις Άγγιστρος (ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ Ο1), Αγία Παρασκευή (ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ Ο2Β) και Μικρός Ασέλινος (ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ Ο5) και επανακαθορίζει τις τιμές εκκίνησης

2. Επανακαθορίζει το άρθρο 8 της 67/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής: Η πρώτη προσφορά ορίζεται ανώτερη από την τιμή εκκίνησης κατά διακόσια πενήντα ευρώ (250,00 €) και κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €), της αμέσως προηγηθείσας προσφοράς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή