ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 04 Απριλίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

23η/04.04.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ανάκληση της 41/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατάρτιση εκ νέου του σχεδίου κανονισμού στάσιμου υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 50/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλεί την 41/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Καταρτεί εκ νέου το σχέδιο κανονισμού στάσιμου υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Υποβολή Απολογισμού - Λογαριασμού Διαχείρισης Οικονομικού Έτους 2019.

Α.Ο.Ε 51/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την Υποβολή Απολογισμού - Λογαριασμού Διαχείρισης Οικονομικού Έτους 2019.

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 12.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για υπηρεσίες καταχώρισης σε περιοδικό με στόχο την προβολή της Σκιάθου στο εξωτερικό.

Α.Ο.Ε 52/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 12.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 9.920,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την δημιουργία οπτικοαουστικού υλικού (βίντεο) και φωτογραφιών, με στόχο την προβολή της Σκιάθου σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Α.Ο.Ε 53/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 9.920,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή