ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 31 Μαρτίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

22η/31.03.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
  2. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
  3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
  4. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
  5. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 

ΑΠΟΝΤΕΣ

Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλαρέτου

Γιαμαρέλος Νικόλαος του Αναργύρου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου ως Συνδικαιούχου, στο έργο Zero Waste Ρότα, εφόσον εγκριθεί η πρόταση που θα κατατεθεί στο Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο της «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ», του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022».

Α.Ο.Ε 49/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου ως Συνδικαιούχου, στο έργο Zero Waste Ρότα, εφόσον εγκριθεί η πρόταση που θα κατατεθεί στο Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο της «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ», του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022»

Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου ως Συνδικαιούχου, στο έργο Zero Waste Ρότα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή