ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 07 Μαρτίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

15η/07.03.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση της 1ης   κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 ποσού 31.500,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.5660/24.01.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές

Α.Ο.Ε 22/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της 1ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 ποσού 31.500,00 €   στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.5660/24.01.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις   Σχολικές Επιτροπές

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή