ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 02 Μαρτίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

14η/02.03.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης   ποσού 1.300,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 6/3/2023 και στις 7/3/2023 θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Βερολίνο Γερμανίας για την τουριστική έκθεση ITB BERLIN 2023. Στις 8/3/2023 θα επιστρέψει αεροπορικώς για Θεσσαλονίκη και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει οδικώς για Βόλο και στις 9/3/2023 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 20/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, σύμφωνα με τις διάτάξεις του Ν.4811/2021, ποσού 1.300,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και αφορά το έτος 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, , ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 6/3/2023 και στις 7/3/2023 θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Βερολίνο Γερμανίας για την τουριστική έκθεση ITB BERLIN 2023. Στις 8/3/2023 θα επιστρέψει αεροπορικώς για Θεσσαλονίκη και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει οδικώς για Βόλο και στις 9/3/2023 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, πίστωσης   ποσού 1.300,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 6/3/2023 και στις 7/3/2023 θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Βερολίνο Γερμανίας για την τουριστική έκθεση ITB BERLIN 2023. Στις 8/3/2023 θα επιστρέψει αεροπορικώς για Θεσσαλονίκη και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει οδικώς για Βόλο και στις 9/3/2023 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 21/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου   κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, σύμφωνα με τις διάτάξεις του Ν.4811/2021, ποσού 1.300,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και αφορά το έτος 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 6/3/2023 και στις 7/3/2023 θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Βερολίνο Γερμανίας για την τουριστική έκθεση ITB BERLIN 2023. Στις 8/3/2023 θα επιστρέψει αεροπορικώς για Θεσσαλονίκη και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει οδικώς για Βόλο και στις 9/3/2023 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή