ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 21 Φεβρουαρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

10η/21.02.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Βόλου, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου, στην από 21.12.2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:   128938/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3524/2022 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του, κατ’ άρθρα 80 και 81 Κ.Πολ.Δ, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, (Νέα Τακτική Διαδικασία), ΥΠΕΡ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε” και με το διακριτικό τίτλο “ΤΑΙΠΕΔ”

Α.Ο.Ε 16/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή