ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 14 Φεβρουαρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

07η/14.02.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση των απόψεων του Δήμου Σκιάθου επί του με αρ. πρωτ. 8321 ΕΞΕ 2023/31.01.2023 εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας προς το Δήμο Σκιάθου με τίτλο “κλήση σε ακρόαση”, σε συνάρτηση με την από 24.10.2022 τεχνική έκθεση της Κτηματικής υπηρεσίας, αναφορικά με τις υφιστάμενες κατασκευές εντός του αιγιαλού έμπροσθεν και πλησίον της επιχείρησης με την επωνυμία “Vila ORSA I.K.E” στην περιοχή “ΠΛΑΚΕΣ” του Δήμου Σκιάθου, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην ανωτέρω τεχνική έκθεση και απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει.

Α.Ο.Ε 12/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή