ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 17 Ιανουαρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

03η/17.01.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας στον Δήμο Σκιάθου.  

Α.Ο.Ε 06/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κάλυψη των δύο (2) κενών θέσεων Δημοτικών Αστυνομικών, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, που είναι χαρακτηρισμένες κενές και αναρτημένες στο ψηφιακό μας οργανόγραμμα, επειδή το νέο πλαίσιο του ν.5003/2003 καθιστά αναγκαία τη στελέχωση της υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας με πέντε άτομα, για να ασκούνται οι αρμοδιότητες της 1ης κατηγορίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή