ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 09 Ιανουαρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

02η/09.01.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης   ποσού 2.600,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 16/1/2023 και στις 17/1/2023 θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Μαδρίτη Ισπανίας για την τουριστική έκθεση FITUR 2023, όπως για την συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Ισπανία αλλά και την συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και θα μείνει μέχρι 19/1/2023 και εν συνεχεία θα ταξιδέψει αεροπορικώς στις 20/1/2023 για Ντίσελντορφ Γερμανίας για την τουριστική έκθεση BOOT 2023 και στις 23/1/2023 θα ταξιδέψει για Φρανκφούρτη και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Αθήνα και μετά επιστροφή για Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 02/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, σύμφωνα με τις διάτάξεις του Ν.4811/2021, ποσού 2.600,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και αφορά το έτος 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, , ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 16/1/2023 και στις 17/1/2023 θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Μαδρίτη Ισπανίας για την τουριστική έκθεση FITUR 2023 όπως για την συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Ισπανία αλλά και την συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και θα μείνει μέχρι 19/1/2023 και εν συνεχεία θα ταξιδέψει αεροπορικώς στις 20/1/2023 για Ντίσελντορφ Γερμανίας για την τουριστική έκθεση BOOT 2023 και στις 23/1/2023 θα ταξιδέψει για Φρανκφούρτη και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Αθήνα και μετά επιστροφή για Σκιάθο.

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης   ποσού 2.600,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 16/1/2023 και στις 17/1/2023 θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Μαδρίτη Ισπανίας για την τουριστική έκθεση FITUR 2023, όπως για την συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Ισπανία αλλά και την συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και θα μείνει μέχρι 19/1/2023 και εν συνεχεία θα ταξιδέψει αεροπορικώς στις 20/1/2023 για Ντίσελντορφ Γερμανίας για την τουριστική έκθεση BOOT 2023 και στις 23/1/2023 θα ταξιδέψει για Φρανκφούρτη και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Αθήνα και μετά επιστροφή για Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 03/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου   κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, σύμφωνα με τις διάτάξεις του Ν.4811/2021, ποσού 2.600,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και αφορά το έτος 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 16/1/2023 και στις 17/1/2023 θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Μαδρίτη Ισπανίας για την τουριστική έκθεση FITUR 2023 όπως για την συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Ισπανία αλλά και την συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και θα μείνει μέχρι 19/1/2023 και εν συνεχεία θα ταξιδέψει αεροπορικώς στις 20/1/2023 για Ντίσελντορφ Γερμανίας για την τουριστική έκθεση BOOT 2023 και στις 23/1/2023 θα ταξιδέψει για Φρανκφούρτη και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Αθήνα και μετά επιστροφή για Σκιάθο

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της κας Παπαδούλια Ματούλα του Κων/νου, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, πίστωσης   ποσού 1.850,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 16/1/2023 και στις 17/1/2023 θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Μαδρίτη Ισπανίας για την τουριστική έκθεση FITUR 2023 όπως για την συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Ισπανία αλλά και την συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και θα μείνει μέχρι 19/1/2023 και εν συνεχεία στις 20/1/2023 θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Αθήνα και στις 21/1/2023 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 04/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών της κας. Παπαδούλια Ματούλα του Κων/νου, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με τις διάτάξεις του Ν.4811/2021, ποσού 1.850,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 16/1/2023 και στις 17/1/2023 θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Μαδρίτη Ισπανίας για την τουριστική έκθεση FITUR 2023 όπως για την συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Ισπανία αλλά και την συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και θα μείνει μέχρι 19/1/2023 και εν συνεχεία στις 20/1/2023 θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Αθήνα και στις 21/1/2023 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδοτικού με θέμα την σκοπιμότητα παράστασης του “ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ” στην από 14.07.2022 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 174/2022 αναγνωριστική αγωγή κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Σερβίας με αρ. 10 και Α.Φ.Μ: 090165560, ασκηθείσα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Τακτική Διαδικασία - Κτηματολόγιο - άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 όπως ισχύει, στρεφόμενης εναντίον του Δήμου Σκιάθου, η οποία επιδόθηκε στο Δήμο στις 21.07.2022, με αρ. Πρωτ. Και ημερ. 9918/21.07.2022 εισερχομένου εγγράφου.

Α.Ο.Ε 05/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή