ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 03 Ιανουαρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

01η/03.01.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη υπομνήματος και παράστασης για λογαριασμό του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Βόλου και νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου στην από 19.12.2022 (Β.Δ.Υ: 467/2022, Α.Β.Δ: 8201/2022) κατατεθείσα Προσφυγή - Ανάκλησή του, (άρθρου 328 Ν. 4700/2022), κατά του Ελληνικού Δημοσίου όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας με αρ. 68 για την ανάκληση της με αρ. 54/ΠΣ/2022 Πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, όπου έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί την 17η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10 π.μ στο ακροατήριο του Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αρ. πινακίου 40. Να παραστεί κατά την ανωτέρω δικάσιμο καταθέτοντας το υπόμνημα του Δήμου Σκιάθου και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 01/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή