ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 21 Δεκεμβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

97η/21.12.2022 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση της 4ης   κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 ποσού 21.000,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.80596/30.11.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές

Α.Ο.Ε 417/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της 4ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 ποσού 21.000,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.80596/30.11.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1 Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη και κατάθεση ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Νέα Τακτική Διαδικασία), κατ’ άρθρο 80 και 81 Κ.Πολ.Δ, του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Βόλου, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δημάρχο Σκιάθου, ΥΠΕΡ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε” και με το διακριτικό τίτλο “ΤΑΙΠΕΔ” που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καραγεώργη Σερβίας με αρ. 6), με Α.Φ.Μ: 997471299/Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε Αθηνών, νομίμως εκπροσωπουμένης και ΚΑΤΑ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΤΕΝΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΗΣ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ” και με το διακριτικό τίτλο “ΤΕΝΑΜΑΡ Α.Ε”, η οποία εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (Πόντου με αρ. 25), με Α.Φ.Μ: 800628090/Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας, νομίμως εκπροσωπουμένης, στην από 31.10.2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 107484/02.11.2022 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2894/02.11.2022 δικογράφου ΑΓΩΓΗ (Νέα Τακτική Διαδικασία) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της ανωνύμης εταιρείας με την επωνυμία “ΤΕΝΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΗΣ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ” και με το διακριτικό τίτλο “ΤΕΝΑΜΑΡ Α.Ε”, η οποία εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (Πόντου με αρ. 25), με Α.Φ.Μ: 800628090/Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας, νομίμως εκπροσωπουμένης κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε” και με το διακριτικό τίτλο “ΤΑΙΠΕΔ” που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καραγεώργη Σερβίας με αρ. 6), με Α.Φ.Μ: 997471299/Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε Αθηνών, νομίμως εκπροσωπουμένης

Α.Ο.Ε 418/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 868,00 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή