ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 06 Δεκεμβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

92η/06.12.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εργασίες αποκατάστασης, αναβάθμισης και διαμόρφωσης νέου τμήματος βρεφών Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου» αναδόχου «Π. ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Α.Ο.Ε 392/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εργασίες αποκατάστασης, αναβάθμισης και διαμόρφωσης νέου τμήματος βρεφών Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου» αναδόχου «Π. ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 61.690,30 ευρώ.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.588,56 ευρώ στον Κ.Α.Ε. στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την προμήθεια δώρων για τα παιδιά της Σκιάθου κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Α.Ο.Ε 393/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 3.588,56 ευρώ στον Κ.Α.Ε. στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 992,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 394/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 992,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή