ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 22 Νοεμβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

89η/22.11.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία με τίτλο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (κωδικός πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» (κωδικός πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ) του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

3. Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών.

4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Α.Ο.Ε 370/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

2. Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» (κωδικός πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ) του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

  1. Ορίζει την Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών η οποία αποτελείται από τους κάτωθι δημοτικούς υπαλλήλους:

4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

2

Καθορισμός ημερησίων δρομολογίων των λεωφορείων για τη χειμερινή περίοδο.

Α.Ο.Ε 371/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τα ημερήσια δρομολόγια των λεωφορείων για τη χειμερινή περίοδο

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.488,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την προμήθεια πινάκων με θέμα Χριστουγεννιάτικα παραμύθια που θα χρειαστούν για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 372/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.488,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων»

4

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.488,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για τον σχεδιασμό και εκτύπωση μουσαμάδων και αφισών με θέμα Χριστουγεννιάτικα παραμύθια που θα χρειαστούν για την κατασκευή 2 διακοσμητικών βιβλίων για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης της Σκιάθου και για την ενημέρωση των δημοτών.

Α.Ο.Ε 373/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.488,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων»

5

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.232,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 30-7135.00 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συστήματος αυτόνομης παραγωγής ρεύματος.

Α.Ο.Ε 374/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.232,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 30-7135.00 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός»

6

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 12.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35-6142 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη δημιουργία και υποβολή φακέλου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΤΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ.

Α.Ο.Ε 375/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 12.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35-6142 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή