ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 18 Νοεμβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

88η/18.11.2022 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ», προϋπολογισμού 161.822,28 ευρώ (συμπ/νου 24% ΦΠΑ) στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Θεσσαλίας, σε Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης που θα εκδοθεί ειδικά για το έργο.

Α.Ο.Ε 369/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. 1.Την έγκριση υποβολής πρόταση ένταξης του έργου ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ, προϋπολογισμού 161.822,28 ευρώ (συμπ/νου 24% ΦΠΑ) στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Θεσσαλίας, σε Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης που θα εκδοθεί ειδικά για το έργο.
  2. 2.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σκιάθου για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για τη λήψη της παρούσας επιχορήγησης και την υλοποίηση της πράξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή