ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 18 Οκτωβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

82η/18.10.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση της 75/2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα  «Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου έτους 2022»

Α.Ο.Ε 323/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 75/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα  «Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου έτους 2022»

Έγκριση υποβολής αιτήματος κινητικότητας Β κύκλου έτους 2022 για τον Δήμο Σκιάθου & νομικών προσώπων.

Α.Ο.Ε 324/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποβολή του αιτήματος της κινητικότητας Β κύκλου για το έτος 2022 για τον Δήμο Σκιάθου & τα νομικά του πρόσωπα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 750,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. στον Κ.Α.Ε. 00-6443.00 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την διοργάνωση της εκδήλωσης για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου του 1940.

Α.Ο.Ε 325/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 750,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6443.00 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 1.900,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα 5/11/2022 και στις 6/11/2022 θα ταξιδέψει αεροπορικώς στο Λονδίνο για να συμμετέχει στην Διεθνή Τουριστική ΄Εκθεση world Travel Market 2022 που θα πραγματοποιηθεί   7-9/11/2022. Στις 9/11/2022 θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Αθήνα και στις 10/11/2022 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 326/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου,, ποσού 1.900,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα 5/11/2022 και στις 6/11/2022 θα ταξιδέψει αεροπορικώς στο Λονδίνο για να συμμετέχει στην Διεθνή Τουριστική ΄Εκθεση world Travel Market 2022 που θα πραγματοποιηθεί   7-9/11/2022. Στις 9/11/2022 θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Αθήνα και στις 10/11/2022 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, πίστωσης   ποσού 1.900,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα 5/11/2022 και στις   6/11/2022 θα ταξιδέψει αεροπορικώς στο Λονδίνο για να συμμετέχει στην Διεθνή Τουριστική ΄Εκθεση world Travel Market 2022 που θα πραγματοποιηθεί   7-9/11/2022. Στις 9/11/2022 θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Αθήνα και στις 10/11/2022 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 327/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, ποσού 1.900,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα 5/11/2022 και στις 6/11/2022   θα ταξιδέψει αεροπορικώς στο Λονδίνο   για να συμμετέχει στην Διεθνή Τουριστική ΄Εκθεση world Travel Market 2022 που θα πραγματοποιηθεί   7-9/11/2022. Στις 9/11/2022 θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Αθήνα και στις 10/11/2022 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Αποδοχή επτά (7) τακτικών κατανομών-χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την ΕΕΤΑΑ, κατά το μήνα Μάϊο έτους 2022

Α.Ο.Ε 328/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

Αποδοχή μίας (1) τακτικής κατανομής από το Υπουργείο Εσωτερικών, κατά το μήνα Ιούνιο έτους 2022.

Α.Ο.Ε 329/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την χρηματοδότηση, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή