ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 10 Οκτωβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

80η/10.10.2022 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, πίστωσης   ποσού 1.650,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα 11/10/2022 και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει αεροπορικώς για το Μιλάνο Ιταλίας και από εκεί με τρένο θα ταξιδέψει για το Ρίμινι για να συμμετέχει στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση << TTG Travel Experience 2022>> η οποία θα πραγματοποιηθεί 12-14/10/2022 και θα επιστρέψει αεροπορικώς   από Μιλάνο για Αθήνα στις 13/10/2022 και εν συνεχεία την ίδια ημέρα για Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 315/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, ποσού 1.650,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα 11/10/2022 και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει αεροπορικώς για το Μιλάνο Ιταλίας και από   εκεί με τρένο θα ταξιδέψει για το Ρίμινι για να συμμετέχει   στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση << TTG Travel Experience 2022>> η οποία θα πραγματοποιηθεί 12-14/10/2022 και θα επιστρέψει αεροπορικώς από Μιλάνο για Αθήνα στις 13/10/2022 και εν συνεχεία την ίδια ημέρα για Σκιάθο.

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου,, πίστωσης   ποσού 1.650,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα 11/10/2022 και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει αεροπορικώς για το Μιλάνο Ιταλίας και από εκεί με τρένο θα ταξιδέψει για το Ρίμινι για να συμμετέχει στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση << TTG Travel Experience 2022>> η οποία θα πραγματοποιηθεί 12-14/10/2022 και θα επιστρέψει αεροπορικώς   από Μιλάνο για Αθήνα στις 13/10/2022 και εν συνεχεία την ίδια ημέρα   για Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 316/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου,, ποσού 1.650,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα 11/10/2022 και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει αεροπορικώς για το Μιλάνο Ιταλίας και από εκεί με τρένο θα ταξιδέψει για το Ρίμινι για να συμμετέχει στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση << TTG Travel Experience 2022>> η οποία θα πραγματοποιηθεί 12-14/10/2022 και θα επιστρέψει αεροπορικώς   από Μιλάνο για Αθήνα στις 13/10/2022 και εν συνεχεία την ίδια ημέρα για Σκιάθο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή