ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 30 Αυγούστου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                       

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

70η/30.08.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβίβαση δήλωσης 6μηνης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης σύμβασης του έργου «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

Α.Ο.Ε 268/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» κατά έξι (6) μήνες, ήτοι 24-02-2023 και η οποία δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών για το έργο «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

Α.Ο.Ε 269/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συγκρότηση της επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών του έργου: «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 560.480,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)»

Καταγγελία ή μη της σύμβασης παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού του ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ με την SKIATHOS RECREATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Α.Ο.Ε 270/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την καταγγελία της μίσθωσης (αριθμ.7079/02.06.2021), με την επιχείρηση SKIATHOS RECREATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (ΑΦΜ: 801358998), λόγω κακής χρήσης και παράβασης όρου, προκειμένου αυτή να λυθεί και να αποδοθεί ελεύθερη η χρήση του μισθίου.

Καταγγελία ή μη της σύμβασης παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού του ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ με τον ΛΑΖΟ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Α.Ο.Ε 271/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την καταγγελία της μίσθωσης (αριθμ.10197/27.07.2022), με τον ΛΑΖΟ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΦΜ: 046092706), λόγω κακής χρήσης και παράβασης όρου, προκειμένου αυτή να λυθεί και να αποδοθεί ελεύθερη η χρήση του μισθίου.

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 500,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας με πλοίο από την Σκιάθο στην Θεσσαλονίκη   στις 9/9/2022, για να παραστεί την τελετή εγκαινίων της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Σεπτεµβρίου 2022 και ώρα 20:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης και θα επιστρέψει οδικώς στο Βόλο και μετά με πλοίο στην Σκιάθο στις 11/9/2022.

Α.Ο.Ε 272/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 500,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας με πλοίο από την Σκιάθο στην Θεσσαλονίκη   στις 9/9/2022, για να   παραστεί την τελετή εγκαινίων της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Σεπτεµβρίου 2022 και ώρα 20:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης και θα επιστρέψει οδικώς στο Βόλο και μετά με πλοίο στην Σκιάθο στις 11/9/2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.900,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου διεθνή τουριστική έκθεση IFTM-TOP RESA ως συνεκθέτης του ΕΟΤ που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22/09/2022 στο Παρίσι.

Α.Ο.Ε 273/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 3.900,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου διεθνή τουριστική έκθεση TTG TRAVEL EXPERIENCE 2022 ως συνεκθέτης του ΕΟΤ που θα πραγματοποιηθεί στις 12-14/10/2022 στο Ρίμινι Ιταλίας.

Α.Ο.Ε 274/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.488,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο " Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την προμήθεια αναμνηστικών (κεραμικά) στο πλαίσιο της διοργάνωσης του8ου Παγκόσμιου Συνέδριου Μονοπατιών.

Α.Ο.Ε 275/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.488,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο " Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων"

Απόδοση λογαριασμού του υπ' αριθμ. Β/306/2022 ΧΕΠ Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 217/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Α.Ο.Ε 276/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

           Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου Σταγάκη Ιωάννη

Απαλλάσσει τον Σταγάκη Ιωάννη από υπόλογο του ποσού των 1.200,00 ευρώ, στο όνομα του οποίου εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Α.Ο.Ε 277/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Ιουλίου 2022 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την ανωτέρω κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή