ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 18 Αυγούστου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

67η/18.08.2022 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Μείωση μισθωμάτων της παραλίας των Κουκουναριών έτους 2021

Α.Ο.Ε 261/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μείωση των μισθωμάτων των επαγγελματιών της παραλίας των Κουκουναριών Σκιάθου για το έτος 2021 σε ποσοστό 40% επί του συμφωνηθέντος ανταλλάγματος

Μείωση μισθωμάτων της παραλίας των Κουκουναριών έτους 2022, και καθορισμός δόσεων βάσει της υπ’ αριθμ.4440/2022 αίτησης

Α.Ο.Ε 262/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) τη μείωση των μισθωμάτων των επαγγελματιών της παραλίας των Κουκουναριών Σκιάθου για το έτος 2022 σε ποσοστό 35% επί του συμφωνηθέντος ανταλλάγματος.

Β) την αποδοχή της υπ’ αριθμ.4440/2022 αίτησης των επιχειρηματιών της παραλίας των Κουκουναριών με την οποία αιτούνται παράταση των ημερομηνιών πληρωμής των δόσεων για το έτος 2022, και συγκεκριμένα για όλους τους επιχειρηματίες, ως εξής: α) με την υπογραφή του συμφωνητικού το 30% του ποσού όπως άλλωστε προβλέπει και η παράταση των συμφωνητικών παραχώρησης σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις 22/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου και 200/2022 της Οικονομικής Επιτροπής, β) το 35% του ποσού έως τις 30.08.2022 και γ) το 35% του ποσού έως τις 30.09.2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή