ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 19 Ιουλίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

59η/19.07.2022 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση πρακτικού για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, ενός (1) τμήματος κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, όπως περιγράφεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη της Κτηματολόγιο ΑΕ που απαριθμείται παρακάτω, όπως ορίσθηκε στην υπ’ αριθμ.9173/2022 Διακήρυξη του Δημάρχου, έπειτα από την διενέργεια πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Α.Ο.Ε 235/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας, και η κατακύρωση του αποτελέσματος αυτής θα εγκριθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Έγκριση πρακτικού για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, ενός (1) τμήματος κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, όπως περιγράφεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη της Κτηματολόγιο ΑΕ που απαριθμείται παρακάτω, όπως ορίσθηκε στην υπ’ αριθμ.9190/2022 Διακήρυξη του Δημάρχου, έπειτα από την διενέργεια πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Α.Ο.Ε 236/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας, και η κατακύρωση του αποτελέσματος αυτής θα εγκριθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή