ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 14 Ιουλίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

58η/14.07.2022 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Καθορισμός όρων διακήρυξης για την δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης δικύκλων.

Α.Ο.Ε 233/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης για την δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης δικύκλων

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Σκιάθου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Α.Ο.Ε 234/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και τις εννέα συμβάσεις ως πλήρους απασχόλησης και την κάλυψη της δαπάνης των επιπλέον 31,6 ωρών (ο καθοριζόμενος αριθμός ανθρωποωρών ανέρχεται στις 26) από ίδιους πόρους. Το εκτιμώμενο ύψος συνολικής δαπάνης για το τρέχον έτος κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2022 ανέρχεται στο ποσό των 40.000 ευρώ και 11.000 ευρώ στους ΚΑΕ 15-6041.04 & 15-6054.01 αντίστοιχα. Η οικονομική υπηρεσία θα μεριμνήσει με ανάλογη πρόβλεψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, ώστε να αποτυπωθούν σε αυτόν οι ενδεδειγμένες εγγραφές που αντιστοιχούν στους μήνες Ιανουάριο-Ιούνιο 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή