ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 29 Δεκεμβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

91η/29.12.2021 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 62/2021 ΑΔΑ: ΨΤ0Κ46Μ1ΟΧ-ΦΞ4 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητικού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα: ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 424/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 62/2021 ΑΔΑ: ΨΤ0Κ46Μ1ΟΧ-ΦΞ4 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητικού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα: ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου.

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 63/2021 ΑΔΑ: 62ΥΒ46Μ1ΟΧ-ΘΚΙ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητικού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου έτους 2022.

Α.Ο.Ε 425/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 63/2021 ΑΔΑ: 62ΥΒ46Μ1ΟΧ-ΘΚΙ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητικού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου έτους 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή