ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 27 Δεκεμβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

90η/27.12.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Παράταση διάρκειας συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. λόγω COVID-19.

Α.Ο.Ε 421/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το αίτημα της τρίμηνης παράτασης σαράντα επτά (47) ενεργών συμβάσεων ΙΔΟΧ που έχουν συναφθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4764/2020 (256/τ.Α/23-12-2020) έως και τις 31 Μαρτίου 2022.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση πρακτικού : ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙI «ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» και κατακύρωση του εθνικού ανοικτού   ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16μ3

Α.Ο.Ε 422/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του αριθμ. 18235/23-12-2021 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2. Την κατακύρωση της προμήθειας ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16μ3 για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου στην εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» » γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης   ποσού 500,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις   28/12/2021 για να παρευρεθεί στην εικαστική έκθεση με θέμα πρώτη σημαία που θα λάβει χώρα στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος στις 29/12/2021 και θα επιστρέψει στις 30/12/2021 στην Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 423/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, ποσού 500,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις   28/12/2021 για να παρευρεθεί στην εικαστική έκθεση με θέμα πρώτη σημαία που θα λάβει χώρα στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος στις 29/12/2021 και θα επιστρέψει στις 30/12/2021 στην Σκιάθο.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή