ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 21 Δεκεμβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

89η/21.12.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Λήψη απόφασης επί του κατασχετηρίου κατά του Δήμου Σκιάθου με αριθμ.8326/24-06-2021 της εταιρείας ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε εις χείρας της τράπεζας ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ποσού 31.323,65 ευρώ, που απορρέει από την υπ’ αριθμ.263/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου και της υπ’ αριθμ.390/2020 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας

Α.Ο.Ε 416/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συμμόρφωση του Δήμου Σκιάθου με το κατασχετήριο υπ’ αριθμ.8326/24-06-2021 της εταιρείας ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε εις χείρας της τράπεζας ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ποσού 31.323,65 €, που απορρέει από την υπ’ αριθμ.28/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου και της υπ’ αριθμ.390/2020 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας.

Έγκριση δικαιολογητικών 2 ου κύκλου Πάγιας Προκαταβολής

Α.Ο.Ε 417/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα δικαιολογητικά 2 ου κύκλου Πάγιας Προκαταβολής

Απόδοση του λογαριασμού της παγίας προκαταβολής του έτους 2021 και   απαλλαγή του υπολόγου Μελαχροινάκη Ανάργυρου του Ιωάννη κλάδου ΔΕ Δ/κου με βαθμό Α.

Α.Ο.Ε 418/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την απόδοση του λογαριασμού της παγίας προκαταβολής έτους 2021, ποσού 2.000,00 € στο ταμείο του Δήμου

  1. Την απαλλαγή του υπολόγου της παγίας προκαταβολής για το έτος   2021,του υπαλλήλου του Δήμου Σκιάθου   Μελαχροινάκη Ανάργυρου του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Λήψη απόφασης επί του κατασχετηρίου κατά του Δήμου Σκιάθου με αριθμ.17829/14-12-2021 της εταιρείας ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε εις χείρας της τράπεζας ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ποσού 2.713,40 ευρώ, που απορρέει από την υπ’ αριθμ.28/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου

Α.Ο.Ε 419/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συμμόρφωση του Δήμου Σκιάθου με το κατασχετήριο υπ’ αριθμ.17829/14-12-2021 της εταιρείας ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε εις χείρας της τράπεζας ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ποσού 2.713,40 ευρώ, που απορρέει από την υπ’ αριθμ.28/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου.

Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Α.Ο.Ε 420/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Νοεμβρίου 2021 του Δήμου Σκιάθου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή