ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 22 Νοεμβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

82η/22.11.2021 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Λήψη απόφασης για συμμόρφωση του Δήμου Σκιάθου με την προσωρινή εκτελεστότητα επιδικασθέντος κεφαλαίου ποσού 70.000,00 ευρώ, που απορρέει από την υπ’ αριθμ.28/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου επί της αγωγής της εταιρείας ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε

Α.Ο.Ε 376/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συμμόρφωση του Δήμου Σκιάθου με την προσωρινή εκτελεστότητα επιδικασθέντος κεφαλαίου ποσού 70.000,00 ευρώ, που απορρέει από την υπ΄αριθμ.28/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου επί της αγωγής της εταιρείας ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή