ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 29 Οκτωβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

75η/29.10.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ   ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ.

Α.Ο.Ε 350/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση του αριθμ. 15455/25-10-2021 πρακτικού καταλληλότητας μίσθωσης ακινήτου της επιτροπής (παρ.6 του άρθρου 18 του Ν. 3476/2006).

  1. Την έγκριση του αριθμ. 15616/27-10-2021 πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας.

  1. Την κατακύρωση της δημοπρασίαςγια την μίσθωση ακινήτου για τη στέγασητου ΕΠΑΛ Σκιάθου που για το σχολικό έτος 2021-2022 πρόκειται να λειτουργήσει ως αυτόνομη σχολική μονάδα στην εταιρεία « Ι.Ι. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Ο.Ε. » η οποία προσέφερε το ποσό των 8.200,00 € ανά μήνα. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι από την υπογραφή του συμφωνητικού και για έξι (6) έτη όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της αριθμ. 12819/01-09-2021 διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή