ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 17 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

65η/17.09.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.293/7-9-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το άρθρο 5 του Σχεδίου της Σύμβασης Συνεργασίας, του Δήμου Σκιάθου με την Επιχείρηση ΟΤΑ ‘’Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, για την υλοποίηση εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση πράξεων.

Α.Ο.Ε 306/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της Σύμβασης Συνεργασίας του άρθρου 12 του Ν.4412/2016 του   Δήμου Σκιάθου με την Επιχείρηση ΟΤΑ ‘’Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α..Ε – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, για την υλοποίηση εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση πράξεων, ως προς το άρθρο 5 αυτής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή