ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 03 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

62η/03.09.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

Ορισμός υπαλλήλου του Δήμου Σκιάθου ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής για το Τελωνείο Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 292/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής για το Τελωνείο Σκιάθου τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο του τμήματος Προγραμματισμού Πληροφορικής & Διαφάνειας του Δήμου Σκιάθου Ιωάννη Ιωάννου σύμφωνα με το Άρθρο 221 παρ 11β του Ν. 4412/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή