ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 11 Αυγούστου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

57η/11.08.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ   ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ   ΤΗ     ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ.

Α.Ο.Ε 258/2021

  1. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Την έγκριση του αριθμ. 10857/30-07-2021 πρακτικού καταλληλότητας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Σκιάθου.
  2. ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση του αριθμ. 11442/10-08-2021 πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας
    1. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Την επανάληψη της δημοπρασίας με βάση τους όρους της πρώτης διακήρυξης (5378/07-05-2021) και την ανάρτηση της περίληψής της στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο site του Δήμου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της Δημοπρασίας.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή