ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 06 Αυγούστου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

55η/06.08.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Σκιάθου για το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022.

Α.Ο.Ε 257/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και τις εννέα συμβάσεις ως πλήρους απασχόλησης και την κάλυψη της δαπάνης των επιπλέον 31,6 ωρών (ο καθοριζόμενος αριθμός ανθρωποωρών ανέρχεται στις 26) από ίδιους πόρους, με εκτιμώμενο ύψος δαπάνης για το τρέχον έτος 32.550 ευρώ και 47.000 ευρώ για το έτος 2022.

   Η οικονομική υπηρεσία «θα μεριμνήσει για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, ώστε να αποτυπωθούν σε αυτόν οι ενδεδειγμένες εγγραφές που αντιστοιχούν στο 4μηνο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021, με ανάλογες προβλέψεις κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους». Η διαδικασία αναμόρφωσης του προϋπολογισμού δεν κωλύει τη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή