ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 03 Αυγούστου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

54η/03.08.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση δικαιολογητικών 1 ου κύκλου Πάγιας Προκαταβολής

Α.Ο.Ε 253/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα δικαιολογητικά 1 ου κύκλου Πάγιας Προκαταβολής

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 7.960,80 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6474, με τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την παροχή υπηρεσιών στείρωσης και φροντίδας αδέσποτων ζώων στα διοικητικά όρια του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 254/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 7.960,80 στον Κ.Α.Ε. 15-6474, με τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων»

Μείωση μισθωμάτων της παραλίας των Κουκουναριών έτους 2020.

Α.Ο.Ε 255/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την ανάκληση της προηγούμενης υπ’ αριθμ.283/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά το ίδιο θέμα,

Β) Τη μείωση των μισθωμάτων των επαγγελματιών της παραλίας των Κουκουναριών Σκιάθου για το έτος 2020 σε ποσοστό 40% επί του συμφωνηθέντος ανταλλάγματος,

.

Απόδοση της έκτακτης επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 250.000,00 € στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκιάθου (ΔΕΥΑΣ) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της.

Α.Ο.Ε 256/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Να αποδοθεί η έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκιάθου (ΔΕΥΑΣ) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της, με το αποδοθέν ποσό να διαμορφώνεται στο ύψος των 249.625,00 €, κατόπιν της σχετικής προμήθειας ύψους 375,00 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, και

β) Να προβεί η Οικονομική Υπηρεσία στη δημιουργία βεβαιωτικού χρηματικού καταλόγου για τη ΔΕΥΑΣ, για το έτος 2021, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.6 σχετικό της εισήγησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή