ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 16 Ιουλίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

50η/16.07.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

Έγκριση καταβολής φόρου δωρεάς ποσού 423,98 € στον ΚΑ 10-6312

Α.Ο.Ε 231/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την καταβολή του φόρου δωρεάς ποσού 423,98 €, στον κωδικό εξόδων 10-6312 ΄΄Λοιποί Φόροι΄΄ του προϋπολογισμού έτους 2021.

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2022

Α.Ο.Ε 232/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται ο ετήσιος προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού & εποχικού προσωπικού έτους 2022, ανά κλάδο /ειδικότητα και αριθμό

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού ύψους 24.552,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6233 με τίτλο «Μισθώματα μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την εκμίσθωση εξοπλισμού και υπηρεσιών για άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες σε παραλίες.

Α.Ο.Ε 233/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό ύψους 24.552,00 στον ΚΑΕ 15-6233 με τίτλο "Μισθώματα μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή