ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 01 Ιουλίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

47η/01.07.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη - διατύπωση των απόψεων του Δήμου Σκιάθου επί της αιτήσεως για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής της αίτησης αναστολής, (με αρ. καταθ. Δικογράφου ΑΝ 17/30.06.2021) (άρθρο 204 παρ. 3 Κ.Δ.Δ), της εταιρείας με την επωνυμία “ΜΑXILARES JASMINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”, που εδρεύει στο παλιό λιμάνι και που εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ: 801201135/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, κατά 1) του Δήμου Σκιάθου Μαγνησίας, νομίμως εκπροσωπούμενου και 2) της με 319/8445/25.06.2021 απόφασης του Δημάρχου Σκιάθου περί σφράγισης της επιχείρησης “MAXILARES JASMINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” μέχρι πλήρους συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις Υγειονομικές Διατάξεις και κάθε άλλης συναφής πράξης αυτής.

Α.Ο.Ε 212/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40€

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή