ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 24 Μαρτίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

17η/24.03.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή προτάσεων του Δήμου Σκιάθου στις προσκλήσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Α.Ο.Ε 73/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Συγκροτεί την Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών για την εξακρίβωση του κόστους των υλικών αναφορικά με τις προμήθειες που θα διενεργηθούν για την υποβολή προτάσεων του Δήμου Σκιάθου στις προσκλήσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» .

Β) Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών - με τα προαναφερόμενα καθήκοντα - τους κάτωθι:

ΤΑ ΜΕΛΗ                        

Καρυοφύλλης Ευστάθιος, ΤΕ Τεχν/γος Πολιτικός Μηχ/κός

Φιλαρέτου Αικατερίνη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Παπάρα Ανδρομάχη, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή