ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 12 Μαρτίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

10η/12.03.2020 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Α) Ανάκληση της 71/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Β) Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 6.880,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την τουριστική προβολή της Σκιάθου μέσω καταχώρησης σε έντυπη εφημερίδα του Ηνωμένου Βασιλείου με στόχο την περαιτέρω προσέλκυση επισκεπτών από την Αγγλία.

Α.Ο.Ε. 77/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Ανακαλεί την 71/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β) Εξειδικεύει πίστωση για την τουριστική προβολή της Σκιάθου μέσω καταχώρησης σε έντυπη εφημερίδα του Ηνωμένου Βασιλείου με στόχο την περαιτέρω προσέλκυση επισκεπτών από την Αγγλία

  1. 2.

Α) Ανάκληση της 73/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Β) Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στον Δήμο Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 78/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Ανακαλεί την 73/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β) Εγκρίνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) οδηγών & δεκαεφτά (17) Εργατών καθαριότητας με σύμβαση   ορισμένου χρόνου , για χρονικό   διάστημα οχτώ μηνών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή