ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 22 Φεβρουαρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

7η/22.2.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 450,00 στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και έγκριση αποζημίωσης για τη μετακίνηση του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, στις 26/2/2020 από τη Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα, για συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. ΕΤΑΔ. για υποθέσεις του Δήμου.

Α.Ο.Ε. 45/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύεται πίστωση ποσού

450,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

 1. 2.
Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.600,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και έγκριση αποζημίωσης για τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου, κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, στις 2.3.2020 από τη Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα και από εκεί αεροπορικώς στις 3.3.2020 στο Βερολίνο Γερμανίας, για να παραστεί στην τουριστική έκθεση.

Α.Ο.Ε. 46/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύεται πίστωση ποσού

1.600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

 1. 3.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.849,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο «Έξοδα φιλοξενίας» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τη φιλοξενία καλλιτεχνών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με αφορμή την συμπλήρωση των 169 χρόνων από τη γέννηση του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Α.Ο.Ε. 47/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Εξειδικεύεται πίστωση και

κατανέμεται ποσό

2.849,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6433.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 4.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 550,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 20-7133.01 με τίτλο «Έπιπλα-σκεύη» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τη προμήθεια ενός ζυγού πλάστιγγας.

Α.Ο.Ε. 48/2020   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύεται πίστωση και

κατανέμεται ποσό

550,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-7133.01

 1. 5.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.030,50 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τις προμήθειες και υπηρεσίες (εδέσματα, ποτά, ηχητική κάλυψη) που είναι απαραίτητα στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων και της Καθαράς Δευτέρας.

Α.Ο.Ε. 49/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Εξειδικεύεται πίστωση και

κατανέμεται ποσό

4.030,50€ στον Κ.Α.Ε. 15-6471.

 1. 6.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.395,48 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τη προμήθεια διακοσμητικών ειδών και υλικών για την πόλη της Σκιάθου, που είναι απαραίτητα στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων και της Καθαράς Δευτέρας.

Α.Ο.Ε. 50/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Εξειδικεύεται πίστωση και

κατανέμεται ποσό

3.395,48€ στον Κ.Α.Ε. 15-6471.

 1. 7.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 975,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6264 με τίτλο "συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τη επισκευή του μηχανισμού, το χόρδισμα, λύσιμο και συναρμολόγηση του πιάνου του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 51/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εξειδικεύεται πίστωση και

κατανέμεται ποσό

975,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6264.

 1. 8.
Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη των απόψεων του Δήμου Σκιάθου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης , Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Μαγνησίας αναφορικά με την από 21.01.2020 προσφυγή των 1) Πηνελόπης Ηλιάδου του Παναγιώτη, κατοίκου Πολίχνης, Θεσσαλονίκης, οδός Αγνώστου Στρατιώτη, με αρ. 36 και 2) Γεωργίου Γκίρτσου του Νικολάου, κατοίκου Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης, οδός Μαγνησίας, με αρ. 10, κατά της υπ’ αρ. 215/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 52/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ    

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο Αλέξανδρο Τζούμα.

Καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40.

 1. 9.
Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη γνωμοδοτικού στη με αρ. Πρωτ. 2269/14.02.2020 αίτηση του Βασιλείου Νικολαόυ του Γιακουμή, κατοίκου Σκιάθου προς το Δήμο Σκιάθου, σε συνδυασμό με το με αρ. Πρωτ. 3574/04.04.2014 συμφωνητικό μίσθωσης του ανωτέρω με το Δήμο Σκιάθου και με τη με αρ. πρωτ. 8899/30.09.2019 αίτηση του ανωτέρω.

Α.Ο.Ε. 53/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ  

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο Αλέξανδρο Τζούμα.

Καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40.

 1. 10.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.720,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου σε workshop το οποίο διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (22/04/2020).

Α.Ο.Ε. 54/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εξειδικεύεται πίστωση και

κατανέμεται ποσό

3.720,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431.

 1. 11.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.100,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε 00-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τις υπηρεσίες παύσης των εργασιών της δημοτικής επιχείρησης ραδιοφώνου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 55/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εξειδικεύεται πίστωση και

κατανέμεται ποσό

3.100,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6117.

 1. 12.
Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019.

Α.Ο.Ε. 56/2020     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

Εγκρίνεται ο μηνιαίος λογαριασμός εσόδων – εξόδων Οκτωβρίου 2019.

 1. 13.
Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

Α.Ο.Ε. 57/2020     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

Εγκρίνεται ο μηνιαίος λογαριασμός εσόδων – εξόδων Νοεμβρίου 2019.

 1. 14.
Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

Α.Ο.Ε. 58/2020     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

Εγκρίνεται ο μηνιαίος λογαριασμός εσόδων – εξόδων Δεκεμβρίου 2019.

 1. 15.
Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020.

Α.Ο.Ε. 59/2020     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

Εγκρίνεται ο μηνιαίος λογαριασμός εσόδων – εξόδων Ιανουαρίου 2020.

 1. 16.
Λήψη απόφασης για τη σύσταση Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής με τους αναπληρωματικούς για την παραλαβή των τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής με τους αναπληρωματικούς στα πλαίσια του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).

Α.Ο.Ε. 60/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ  

Συστήνεται τριμελής επιτροπή με τους αναπληρωματικούς της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή