ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 29 Ιανουαρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

4η/29.01.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1)Έγκριση μετακίνησης του μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, στις 10/2/2020 από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα και από εκεί θα ταξιδέψει αεροπορικώς την ίδια ημέρα στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ για να παραστεί στην τουριστική έκθεση και να επιστρέψει στην Αθήνα στις 12/2/2020 και εν συνεχεία στην Σκιάθο 13/2/2020.

2) Κατανομή ποσού 1.450,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 (Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019).

Α.Ο.Ε 22/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ στις   10/2/2020 από την Σκιάθο αεροπορικώς   στην Αθήνα και από εκεί   θα ταξιδέψει αεροπορικώς την ίδια ημέρα στο Τελ αβίβ του Ισραήλ για να παραστεί στην τουριστική έκθεση και να επιστρέψει στην Αθήνα στις 12/2/2020   και εν συνεχεία στην Σκιάθο 13/2/2020

και κατανέμει το ποσό των 1.450,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020.(Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019).

2

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Τακτική - Διαδικασία) δικάζοντος ως Εφετείου, την 04η Φεβρουαρίου του 2020, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 05.01.2018 και με αρ. Κατάθεσης 27/2018 έφεση του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κατά των 1. Κωνσταντίνου Λιακοπούλου του Δημητρίου, 2. Πέτρου Κουτσορεβύθη του Γεωργίου, 3. Κωνσταντίνου Μαυροπούλου του Παναγιώτη, 4. Θεοδώρου Πασχάλη του Δημητρίου και 5. Γεωργίου Σπανοδήμου του Κωνσταντίνου, κατοίκων Σκιάθου και κατά της υπ’ αριθ. 9/2017 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου / Τακτική Διαδικασία. Να παραστεί και εκπροσωπήσει τον δήμο Σκιάθου, να καταθέσει προτάσεις - προσθήκη - αντίκρουση και όλα τα σχετικά έγγραφα, με σκοπό την υποστήριξη της ανωτέρω ασκειθήσας έφεσης και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 23/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 322,40 ευρώ

3

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Τακτική - Διαδικασία) δικάζοντος ως Εφετείου, την 04η Φεβρουαρίου του 2020, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 05.01.2018 και με αρ. Κατάθεσης 28/2018 έφεση του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κατά των 1. Κωνσταντίνου Κουμιώτη του Ιωάννη, 2. Κωνσταντίνου Μουστάκα του Μιχαήλ, 3. Γεωργίου Σουλτάνη του Αθανασίου, 4. Νικολάου Τάσσου του Παλαιολόγου και 5. Παναγιώτη Τσαπρούνη του Ιωάννη, κατοίκων Σκιάθου και κατά της υπ’ αριθ. 10/2017 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου / Τακτική Διαδικασία. Να παραστεί και εκπροσωπήσει τον δήμο Σκιάθου, να καταθέσει προτάσεις - προσθήκη - αντίκρουση και όλα τα σχετικά έγγραφα, με σκοπό την υποστήριξη της ανωτέρω ασκηθείσας έφεσης και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 24/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 322,40 ευρώ

4

Έγκριση της υπ’αριθμ.1/2020 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα «Έγκριση και στοχοθεσία προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου».

Α.Ο.Ε 25/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει   τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2020   του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ   ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΝΕΟΛΑΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ.

5

1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Α.Ο.Ε 26/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2020 προς το Δημοτικό Συμβούλιο

6

Έγκριση της 09/2020 Απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα «Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 καθώς και του αντίστοιχου Πίνακα Στοχοθεσίας του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) οικονομικού έτους 2020»

Α.Ο.Ε 27/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 09/2020 Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα «Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 καθώς και του αντίστοιχου Πίνακα Στοχοθεσίας του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) οικονομικού έτους 2020»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή