ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 19 Ιανουαρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

2η/19.01.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και έγκριση αποζημίωσης για την μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ , στις 20/1/2020 στο Βόλο, για να παρευρεθεί στην ενημερωτική παρουσίαση του προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2020 που θα πραγματοποιηθεί στις 21/1/20202 στη αίθουσα συνεδριάσεων των περιφερειακών ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, και να επιστρέψει στην Σκιάθο   στις 22/1/202010/2/2020.

Α.Ο.Ε 07/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση ποσού 300,00 στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και εγκρίνει αποζημίωση για την μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, στις 20/1/2020 στο Βόλο, για να παρευρεθεί στην ενημερωτική παρουσίαση του προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2020 που θα πραγματοποιηθεί στις 21/1/20202 στη αίθουσα συνεδριάσεων των περιφερειακών ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, και να επιστρέψει στην Σκιάθο   στις 22/1/202010/2/2020.

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 992,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την υπηρεσία επιθεώρησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας στο Δήμο Σκιάθου, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001-2015»

Α.Ο.Ε 08/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 992,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία»

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 22.320,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προβολή της Σκιάθου μέσω διαφήμισης στο μετρό του Λονδίνου που θα πραγματοποιηθεί για δύο εβδομάδες κατά το μήνα Φεβρουάριο.

Α.Ο.Ε 09/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 22.320,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής»

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 6.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στα workshop της τα οποία διεξάγονται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και θα πραγματοποιηθούν στη Βηρυτό του Λιβάνου (19/02/2020) και στη Ντόχα του Κατάρ (08/04/2020).

Α.Ο.Ε 10/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 6.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής»

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 870,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προβολή της Σκιάθου σε έντυπο ένθετο περιοδικό εφημερίδας πανελλήνιας εμβέλειας.

Α.Ο.Ε 11/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 870,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής»

4

Έγκριση για την μετακίνηση και αποζημίωση του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, από την Σκιάθο στις 20/1/2020 στην Αθήνα για να συναντηθεί με το Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής κ. Τριαντόπουλο Χρήστο, για θέματα της Κτηματικής υπηρεσίας και του Δήμου Σκιάθου και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 22/1/2020, ποσού 470,00 ευρώ, στον   Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 (Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019).

Α.Ο.Ε 12/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και εγκρίνει την μετακίνηση και αποζημίωση του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, ποσού 470,00 ευρώ,   από την Σκιάθο στις 20/1/2020 στην Αθήνα για να συναντηθεί με το Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής κ. Τριαντόπουλο Χρήστο για θέματα της Κτηματικής υπηρεσίας και του Δήμου Σκιάθου και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 22/1/2020.

5

Έγκριση για την μετακίνηση και αποζημίωση του Αντιδημάρχου Λιακόπουλου Νικόλαου του Δημητρίου, από την Σκιάθο στις 20/1/2020 στην Αθήνα για να συναντηθεί με το Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής κ. Τριαντόπουλο Χρήστο, για θέματα της Κτηματικής υπηρεσίας και του Δήμου Σκιάθου και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 22/1/2020, ποσού   470,00   ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 (Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019).

Α.Ο.Ε 13/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και εγκρίνει την μετακίνηση και αποζημίωση του Αντιδημάρχου Λιακόπουλου Νικόλαου του Δημητρίου, ποσού 470,00 ευρώ, από την Σκιάθο στις 20/1/2020 στην Αθήνα για να συναντηθεί με το Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής κ. Τριαντόπουλο Χρήστο για θέματα της Κτηματικής υπηρεσίας και του Δήμου Σκιάθου και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 22/1/2020.

6

Έγκριση μετακίνησης του μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, στις   29/1/2020 από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα και από εκεί θα ταξιδέψει αεροπορικώς την ίδια ημέρα   στην Ζυρίχη της Ελβετίας για να παραστεί στην τουριστική έκθεση και να επιστρέψει στην Αθήνα στις 31/1/2020   και εν συνεχεία στην Σκιάθο 1/2/2020, ποσού 1.430,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020( Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019).

Α.Ο.Ε 14/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, ποσού 1.430,00 ευρώ, 29/1/2020 από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα και από εκεί θα ταξιδέψει αεροπορικώς την ίδια ημέρα στην Ζυρίχη της Ελβετίας για να παραστεί στην τουριστική έκθεση και να επιστρέψει στην Αθήνα στις 31/1/2020 και εν συνεχεία στην Σκιάθο 1/2/2020, (Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019).

7

Έγκριση μετακίνησης του μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, στις 29/1/2020 από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα και από εκεί θα ταξιδέψει αεροπορικώς την ίδια ημέρα στην Ζυρίχη της Ελβετίας για να παραστεί στην τουριστική έκθεση και να επιστρέψει στην Αθήνα στις 31/1/2020 και εν συνεχεία στην Σκιάθο 1/2/2020, ποσού 1.430,00   ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020( Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019).

Α.Ο.Ε 15/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης   στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και εγκρίνει την μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, ποσού 1.430,00 ευρώ, 29/1/2020 από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα και από εκεί θα ταξιδέψει αεροπορικώς την ίδια ημέρα στην Ζυρίχη της Ελβετίας για να παραστεί στην τουριστική έκθεση και να επιστρέψει στην Αθήνα στις 31/1/2020 και εν συνεχεία στην Σκιάθο 1/2/2020, (Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019).

8

Έγκριση μετακίνησης του μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, στις 10/2/2020 από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα και από εκεί θα ταξιδέψει αεροπορικώς την ίδια ημέρα στο Τελ αβίβ του Ισραήλ για να παραστεί στην τουριστική έκθεση και να επιστρέψει στην Αθήνα στις 12/2/2020   και εν συνεχεία στην Σκιάθο 13/2/2020, ποσού 1.450,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020( Σύμφωνα με το   άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019).

Α.Ο.Ε 16/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, ποσού 1.450,00 ευρώ, στις 10/2/2020 από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα και από εκεί θα ταξιδέψει αεροπορικώς την ίδια ημέρα στο Τελ αβίβ του Ισραήλ για να παραστεί στην τουριστική έκθεση και να επιστρέψει στην Αθήνα στις 12/2/2020 και εν συνεχεία στην Σκιάθο 13/2/2020, (Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019).

9

Έγκριση μετακίνησης του μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, στις 5/2/2020 από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα και από εκεί θα ταξιδέψει αεροπορικώς την ίδια ημέρα στις Βρυξέλλες Βελγίου για να παραστεί στην τουριστική έκθεση και να επιστρέψει στην Αθήνα στις 7/2/2020 και εν συνεχεία στην Σκιάθο 8/2/2020, ποσού 1.450,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020(Σύμφωνα με το   άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019).

Α.Ο.Ε 17/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα, ποσού 1.450,00 ευρώ, στις 5/2/2020   από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα και από εκεί θα ταξιδέψει αεροπορικώς την ίδια ημέρα στις Βρυξέλλες Βελγίου για να παραστεί στην τουριστική έκθεση και να επιστρέψει στην Αθήνα στις 7/2/2020 και εν συνεχεία στην Σκιάθο 8/2/2020, (Σύμφωνα με το   άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019).

10

Έγκριση μετακίνησης του μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, στις 17/2/2020 από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα και από εκεί   θα ταξιδέψει αεροπορικώς την επόμενη ημέρα στο Λίβανο για να παραστεί σε workshop και να επιστρέψει στην Αθήνα στις 20/2/2020 και εν συνεχεία στην Σκιάθο 21/2/2020, ποσού 1.500,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020(Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019).

Α.Ο.Ε 18/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, ποσού 1.500,00 ευρώ, στις 17/2/2020 από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα και από εκεί θα ταξιδέψει αεροπορικώς την επόμενη ημέρα στο Λίβανο για να παραστεί σε workshop και να επιστρέψει στην Αθήνα στις 20/2/2020 και εν συνεχεία στην Σκιάθο 21/2/2020, (Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019).

11

Έγκριση μετακίνησης του μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, στις 5/2/2020 από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα και από εκεί   θα ταξιδέψει αεροπορικώς την ίδια ημέρα στις Βρυξέλλες Βελγίου για να παραστεί στην τουριστική έκθεση και να επιστρέψει στην Αθήνα στις 7/2/2020 και εν συνεχεία στην Σκιάθο 8/2/2020, ποσού 1.450,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020.(Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019).

Α.Ο.Ε 19/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και εγκρίνει την μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, ποσού 1.450,00 ευρώ, στις 5/2/2020   από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα και από εκεί θα ταξιδέψει αεροπορικώς την ίδια ημέρα στις Βρυξέλλες Βελγίου για να παραστεί στην τουριστική έκθεση και να επιστρέψει στην Αθήνα στις 7/2/2020 και εν συνεχεία στην Σκιάθο 8/2/2020, (Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019).

12

Έγκριση μετακίνησης του μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, στις 17/2/2020 από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα και από εκεί θα ταξιδέψει αεροπορικώς την επόμενη ημέρα στο Λίβανο για να παραστεί σε workshop και να επιστρέψει στην Αθήνα στις 20/2/2020 και εν συνεχεία στην Σκιάθο 21/2/2020, ποσού 1.500,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020( Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019).

Α.Ο.Ε 20/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και εγκρίνει την μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, ποσού 1.500,00 ευρώ, στις 17/2/2020 από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα και από εκεί θα ταξιδέψει αεροπορικώς την επόμενη ημέρα στο Λίβανο για να παραστεί σε workshop και να επιστρέψει στην Αθήνα στις 20/2/2020 και εν συνεχεία στην Σκιάθο 21/2/2020. (Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή