ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 11 Δεκεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

54η/11.12.2019 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου την 12η Δεκεμβρίου του 2019, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να σηζητηθεί η από 27.12.2018 και με αρ. κατάθεσης 304/31.12.2018 ανακοπή (του άρθρου 73 του ν.δ 356/1974 περί ΚΕΔΕ) - των Ιωάννη Βουτσή του Ηλία κλπ 3.., κατά των 1) Δήμου Σκιάθου, 2) της υπ’ αρ. Κωδικού καρτέλας 16169 και με ημερομηνία εκτύπωσης 31.10.2018 ατομικής ειδοποίσησης, που αφορά στον Ιωάννη Βουτσή, 3) της υπ’ αρ. Κωδικού καρτέλας 26197 και με ημερομηνίας εκτύπωσης 31.10.2018 ατομικής ειδοποίησης, που αφορά στην Χρυσούλα Καρακωνσταντάκη, 4) της υπ’ αρ. Κωδικού καρτέλας 23385 και με ημερομηνία εκτύπωσης 31.10.2018 ατομικής ειδοποίησης που αφορά στην Αργεντή Βουτσή, 5) της υπ’ αρ. Κωδικού καρτέλας 26196 και με ημερομηνία 31.10.2018 ατομικής ειδοποίησης που αφορά στην Μαρία Μεσσήνη, όλων εκδοθεισών δυνάμει της υπ’ αρ. 129/2015 αποφάσεως του Δήμου Σκιάθου, Νομού Μαγνησίας και με Α/Α βεβαίωσης 505/18.10.2018 και 6) κάθε συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης, να εκπροσωπήσει τον δήμο Σκιάθου, να καταθέσει προτάσεις - προσθήκη - αντίκρουση και όλα τα σχετικά έγγραφα, να εξετάσει μάρτυρες, με σκοπό την απόρριψη της ανακοπής και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 188/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 378,20€

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.276,08 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη προμήθεια δώρων για τα παιδιά της Σκιάθου που θα μοιράσει ο Άγιος Βασίλης στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

Α.Ο.Ε 189/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 3.276,08€ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 250,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη προμήθεια πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα προσφερθεί στους αιρετούς και υπαλλήλους του Δήμου.

Α.Ο.Ε 190/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 250,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή