ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 07 Δεκεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

53η/07.12.2019 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.380,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τις υπηρεσίες ηχοληψίας στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στις οποίες οργανώνει και συνδιοργανώνει ο Δήμος Σκιάθου με φορείς και συλλόγους του νησιού

Α.Ο.Ε 185/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.380,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2020.

Α.Ο.Ε 186/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο:

Α. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

2) Συνοπτική οικονομική κατάσταση εσόδων- εξόδων

3. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 (που αποτελεί αναπόσπαστο έγγραφο της παρούσης απόφασης) και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

Β) πίνακας 5.Α για το Δήμο Σκιάθου ως προς το τμήμα που αφορά το Δήμο Σκιάθου "Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Σκιάθου"

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 11.889,36 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 50-7135 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη προμήθεια μηχανικής μπάρας στάθμευσης και υλικών συντήρησης για τις μπάρες των περιοχών Παπαδιαμάντη, Ευαγγελιστρίας και Μητροπολίτου Ανανίου.

Α.Ο.Ε 187/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 11.889,36€ στον Κ.Α.Ε. 50-7135 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή