ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 29 Νοεμβρίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

51η/29.11.2019 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.
Απόδοση λογαριασμού των υπ' αριθμ. Β/579/2019, Β/578/2019, Β/577/2019, Β/576/2019, Β/575/2019, Β/580/2019 Β/582/2019, Β/581/2019 ΧΕΠ Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 171/2019 και 179/2019 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής. Α.Ο.Ε. 180/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ
  1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον προϊστάμενο υπηρεσίας καθαριότητας και περιβάλλοντος, Ταμπάκη Βασίλειο.
  2. Απαλλάσσει τον Ταμπάκη Βασίλειο από υπόλογο του ποσού των ευρώ.
  3. 2.
  Εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον   Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019, ποσού 550,00 ευρώ, και έγκριση για τη μετακίνηση και αποζημίωση του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, από τη Σκιάθο στις 2/12/2019 στον Βόλο, για να υπογράψει την προγραμματική σύμβαση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, και στη συνέχεια στις 3/12/2019 στη Θεσσαλονίκη, για να συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης.

Α.Ο.Ε. 181/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου, Θεόδωρου Τζούμα.

Εξειδικεύει την εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00-6421 πίστωση του π/υ 550,00€ για τη μετακίνηση και αποζημίωση του Δημάρχου, Θεόδωρου Τζούμα, στον Βόλο και εν συνεχεία στη Θεσσαλονίκη. Επιστροφή στις 4/12/20219 στον Βόλο και στις 5/12/2019 στη Σκιάθο.

Κατανέμει το ποσό των 550,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 3.
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Σκιάθου έτους 2020.

Α.Ο.Ε. 182/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται ο ετήσιος προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2020, ανά κλάδο/ειδικότητα και αριθμό.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή