ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 17 Οκτωβρίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

44η/17.10.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.
Λήψη απόφασης για έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Α.Ο.Ε. 126/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

  1. 2.
Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Σκιάθου (Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019).

Α.Ο.Ε. 127/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η εισηγητική έκθεση

Γ τριμήνου 2019

  1. 3.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.400,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6443 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη διοργάνωσης   εκδήλωσης μνήμης και τιμής για τα 90 χρόνια από τον θάνατο του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη στις 26/10/2019.

Α.Ο.Ε. 128/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύεται πίστωση και κατανέμεται ποσό

1.400,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6443

  1. 4.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 5.715,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6472 με τίτλο «έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη διοργάνωση του 1ου Περιβαλλοντικού αγώνα με τον τίτλο «Ολόγυρα στη λίμνη», που θα πραγματοποιηθεί στις 03 Νοεμβρίου».

Α.Ο.Ε. 129/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύεται πίστωση και κατανέμεται ποσό

5.715,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6472

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή