ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                 Σκιάθος, 8 Αυγούστου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

39η/08.08.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικών συμβουλών, σύνταξη σχεδίου εγγράφου προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, περί αποφάσεως για την συνδρομή λόγων εξαίρεσης υπαλλήλου από την άσκηση αρμοδιότητας και την διοικητική υποστήριξη του Δήμου Σκιάθου.

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

  1. 2.

Λήψη απόφασης για έγκριση υπαγωγής του Δήμου στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019.

Α.Ο.Ε. 111/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπαγωγή στη ρύθμιση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή