ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                      Σκιάθος, 26 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

33η/26.06.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη της δαπάνης εξόδων μετακίνησης και παραλαβής εκλογικού υλικού από τον Βόλο, από τις 4-5/7/2019 για την πραγματοποίηση των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου2019.

Α.Ο.Ε. 99/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 150,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 10-6422.

Ορίζει υπόλογο τον Σδράκα Χρήστο, στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής.

Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του ΧΕΠ προπληρωμής.

  1. 2.
Λήψη απόφασης για παράταση 30 ημερών (έως 30/07) ή μη προθεσμίας καταβολής της Β δόσης συμφωνητικού παραχώρησης αιγιαλού στην περιοχή «Κουκουναριές». (Σανιδάς Λάμπρος).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

  1. 3.
Λήψη απόφασης για παράταση 30 ημερών (έως 30/07) ή μη προθεσμίας καταβολής της Β δόσης συμφωνητικού παραχώρησης αιγιαλού στην περιοχή «Κουκουναριές». (ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ). ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
  1. 4.
Λήψη απόφασης για παράταση 25 ημερών (έως 25/07) ή μη προθεσμίας καταβολής της Β δόσης συμφωνητικού παραχώρησης αιγιαλού στην περιοχή «Κουκουναριές».(ΚΑΝΤΟΓΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ). ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή